+31 (0)6 22 51 92 21 | +31 (0)6 48 38 99 27 info@bim.technology

wat is bim?

BIM wel bekend als Building Information Modeling, is een relatief nieuw stuk software geïntroduceerd in de design-build-industrie.

In plaats van ontwerpen in een ouderwets CAD tijdperk, is er een toenemende vraag naar het gehele project te ontwerpen in een virtueel model.

Dit model wordt geconstrueerd op een manier vergelijkbaar met het daadwerkelijke ontwerp, waardoor alle teamleden het ontwerp van alle partijen begrijpen.

Voordelen van BIM:
– Betere resultaten door samenwerking
– Verbeterde prestaties
– Geoptimaliseerde oplossingen
– Grotere voorspelbaarheid

BETERE RESULTATEN

Betere resultaten door samenwerking doordat alle projectpartners met verschillende ontwerpdisciplines van de klant, de aannemer, specialisten en leveranciers met een enkel gedeeld 3D-model kunnen werken.
Dit zorgt ervoor dat iedereen is gericht op het bereiken van de beste waarde voor het project van begin tot aan de uiteindelijke oplevering.​

VERBETERDE PRESTATIES

BIM maakt het mogelijk snelle en nauwkeurige vergelijkingen te maken van verschillende ontwerp-opties, waardoor er een ontwikkeling is van efficiëntere, kosteneffectieve en duurzame oplossingen.

GEOPTIMALISEERDE OPLOSSINGEN

Door de inzet van nieuwe generatieve modeleer technologieën, kunnen oplossingen kosteneffectief worden geoptimaliseerd aan de hand van overeengekomen parameters.

GROTERE VOORSPELBAARHEID

Projecten kunnen worden gevisualiseerd in een vroeg stadium, waardoor eigenaren en exploitanten een duidelijk idee krijgen van de bedoeling van het ontwerp.
Hierdoor kunnen ze het ontwerp wijzigen naar de resultaten die ze willen bereiken vooruitlopend op de bouw.
BIM maakt het ook mogelijk om voor het projectteam van het project in een virtuele omgeving:
Te repeteren met complexe procedures.
Het optimaliseren van tijdelijke ontwerpen.
De planning van inkoop van materialen, apparatuur en mankracht.

LEVELS OF DETAIL (LOD)

Samenwerken in een proces dat tot een goede BIM (Bouw Informatie Model) leidt, vraagt om afspraken.
Deze afspraken worden contractueel vastgelegd en hierin is van belang om van tevoren goed af te spreken tot welk detailniveau en binnen welke tijdsafspraken alle betrokkenen per discipline en per fase doorgaan.

Hierover zijn diverse documenten in omloop die momenteel ook druk worden getoetst aan de ‘traditionele’ documenten.
​Er zijn diverse detailniveaus ofwel Levels of Detail (LOD) en hieronder een korte uitleg over de LOD 000, 100, 200, 300, 400, 500.

WAT KAN BIM VOOR U DOEN

Uitleg van 4 minuten (EN) en 6 minuten (NL) wat BIM voor u kan betekenen.
(©)BuildingSmart

Pin It on Pinterest

Share This